Kategorie
Aktualności Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Młodzież

!!! WAKACJE 2020 !!!

Biorąc pod uwagę wytyczne MEN i GIS dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje 2020, podjęliśmy decyzję nie organizowania w tym roku żadnych rekolekcji w formie wyjazdowej. Wszystkie planowane przez nas rekolekcje odbędą się w formie stacjonarnej (dziennej) przy parafiach. Rekolekcje nie mają formy kolonii ani półkolonii. Nie są też zorganizowaną formą wypoczynku. Mają formę zgromadzenia organizowanego w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

Uczestnicy chcący uczestniczyć w zajęciach:

  1. Są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zajęć, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  3.  Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
  4. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć będą poddawani obowiązkowemu pomiarowi temperatury.

Wzory stosownych oświadczeń rodzica będą przesłane mailem po zgłoszeniu woli uczestnictwa w zajęciach poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego.

Wakacje w tym roku przedstawiają się następująco:

  1. Rekolekcje ODB I turnus: po klasie III-VI SP

1-10 lipca 2020, przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Zajęcia będą rozpoczynać się przed południem a kończyć po południu (od 9:00 do 15:00/16:00).

Uczestnicy pokrywają koszty obiadu (w formie drugiego dania) oraz płynów do dezynfekcji. (płyny ok. 20 zł/osobę za całość turnusu). Obiady będą zamawiane każdorazowo z cateringu w jednorazowych pojemnikach. Koszt posiłku to ok. 10-15 zł. Kwota będzie negocjowana po ustaleniu liczby uczestników.

Link do formularza zgłoszeniowego – TUTAJ

2. Rekolekcje OND I turnus: po VII-VIII SP oraz po VI jeśli dziecko uczestniczyło już w rekolekcjach

3-12 lipca 2020, przy  parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego  w Dąbrowie Górniczej. Zajęcia będę rozpoczynać się w godzinach poobiednich (godz. 15:00) a kończyć wieczorem ok. 20:00/21:00.

Uczestnicy pokrywają koszty płynów do dezynfekcji oraz koszty ciepłego posiłku wieczorem, zamawianego z cateringu ( 100 zł/osobę za całość turnusu).

Link do formularza zgłoszeniowego –  TUTAJ

3. Rekolekcje OND II turnus: o VII-VIII SP oraz po VI jeśli dziecko uczestniczyło już w rekolekcjach

18 lipca – 27 lipca (z możliwością uczestnictwa dalej do 1 sierpnia 2020), przy parafii św. Floriana w Sosnowcu. Zajęcia będą rozpoczynać się przed południem a kończyć po południu/wieczorem. Dokładne godziny będą podane w najbliższym czasie.

Uczestnicy pokrywają koszty obiadu (w formie drugiego dania) oraz płynów do dezynfekcji. (płyny ok. 20 zł/osobę za całość turnusu). Obiady będą zamawiane każdorazowo z cateringu w jednorazowych pojemnikach. Koszt posiłku to ok. 10-15 zł. Kwota będzie negocjowana po ustaleniu liczby uczestników.

Link do formularza zgłoszeniowego –  TUTAJ

4. Rekolekcje ONŻ I: po I klasie szkół średnich i starsze

18 lipca – 1 sierpnia 2020, przy parafii św. Floriana w Sosnowcu. Zajęcia będą rozpoczynać się przed południem a kończyć po południu/wieczorem. Dokładne godziny będą podane w najbliższym czasie.

Uczestnicy pokrywają koszty obiadu (w formie drugiego dania) oraz płynów do dezynfekcji. (płyny ok. 20 zł/osoba za całość turnusu). Obiady będą zamawiane każdorazowo z cateringu w jednorazowych pojemnikach. Koszt posiłku to ok.10-15 zł. Kwota będzie negocjowana po ustaleniu liczby uczestników.

Link do formularza zgłoszeniowego – TUTAJ

5. Rekolekcje ONŻ II: dla osób po I ONŻ

17 lipca – 2 sierpnia 2020, przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie. Zajęcia będą rozpoczynać się przed południem a kończyć po południu/wieczorem. Dokładne godziny będą podane w najbliższym czasie.

Uczestnicy pokrywają koszty obiadu (w formie drugiego dania) oraz płynów do dezynfekcji. (płyny ok. 20 zł/osobę za całość turnusu). Obiady będą zamawiane każdorazowo z cateringu w jednorazowych pojemnikach. Koszt posiłku to ok. 10-15 zł. Kwota będzie negocjowana po ustaleniu liczby uczestników.

Link do formularza zgłoszeniowego – TUTAJ

W razie wszelkich pytań pozostaję do dyspozycji – tel. 515-241-614

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Andrzej Nackowski
Moderator Diecezjalny