Diakonia Miłosierdzia

Służy wszelkim działaniom charytatywnym, które muszą być podejmowane przez Ruch dla realizowania największego przykazania Chrystusowej miłości, szczególnie wobec tych, którzy po wyzwoleniu wymagają dalszej troski i opieki.

Inicjujemy i organizujemy różne formy służby potrzebującym przez „czyny, słowa i modlitwę” (Dzienniczek św. Faustyny, 742), takie jak zbiórki finansowe i materialne, wolontariat w różnorakich placówkach, praktykowanie kultu Miłosierdzia Bożego w formach objawionych św. Faustynie Kowalskiej.

Dziełem, w które mogą włączyć się osoby pełnoletnie są spotkania biblijne  w sosnowieckiej noclegowni, odbywające się w środy, co dwa tygodnie w godz. 21:00 – 22:40.

Członkowie i sympatycy Diakonii Miłosierdzia, zaangażowani i niezaangażowani w służbę spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Terminy spotkań są podawane na stronie sosnowiec.oaza.pl.

Zapraszamy na spotkania i/lub do służby w diakonijnych dziełach miłosierdzia osoby z Oazy Młodzieżowej, Wspólnoty Dorosłych oraz Domowego Kościoła.

ks. Łukasz Gładki

Moderator

Angelika Szewczak

Odpowiedzialna