Jakie rekolekcje wybrać?

Rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła

Historyczne początki Domowego Kościoła łączą się z przeżyciem 15-dniowych rekolekcji przez pierwsze rodziny w 1973 r. W ten sposób już z pierwszych oaz rekolekcyjnych wyszedł impuls do powstania ruchu odnowy rodziny chrześcijańskiej, który z czasem przyjął nazwę «Domowy Kościół».

Zatem „zasadniczą metodą ruchu, a zarazem pomocą dla wspólnot rodzinnych są 15-dniowe rekolekcje w okresie wakacyjnym, nazywane oazami żywego Kościoła.

Oaza to miejsce, które zostało stworzone przez źródło – to do niego zdążają spragnieni wędrowcy, by z radością zaczerpnąć daru, który daje im życie. Tej radości zaczerpnięcia ze źródła wody żywej doświadczyły rodziny podczas rekolekcji. Pragnąc zachować i pogłębić to doświadczenie, chciały dzielić się radością i doświadczeniem z innymi, dlatego zapragnęły czegoś jeszcze – formacji w ciągu roku. Musimy być świadomi tej kolejności, bo ona daje obraz działania Bożej łaski w naszym Ruchu.

Rekolekcje mają znaczenie zasadnicze, czyli najważniejsze pod jakimś względem, dotyczące podstawowych spraw, zagadnień lub cech. One są fundamentem, podstawą. Zostały tak mądrze zaplanowane przez Założyciela, by dawać odpoczynek ciała i wzrost ducha, by cały człowiek mógł się rozwijać i z nową siłą powracać do miejsca zamieszkania i pracy. Iluż małżonków wracając z rekolekcji radośnie dzieli się świadectwem tego, co Bóg zdziałał w ich życiu przez ten święty czas odpoczynku!

Rekolekcji nie wystarczy tylko wysłuchać, wziąć w nich udział, być na nich obecnym, ale trzeba je odprawić tzn. wysłuchane nauki trzeba przemyśleć, przemodlić, przedyskutować, zastosować do siebie, wprowadzić w czyn. Trzeba odejść od codziennego życia, codziennych kłopotów i trosk, aby poświęcić czas Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, ustawić to życie w Nim i według Niego

Doroczne rekolekcje dla małżeństw, w: Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, wyd. zebrane, t. 1, s. 186-187.

Jakże pięknie to współgra z zasadą Ruchu: „światło-życie” – światło słowa Bożego wprowadzić w życie. Dobrze przeżyte rekolekcje dają doświadczyć przemiany ze „smutnego chrześcijanina”, który „musi” zachowywać przykazania, w pełnego radości człowieka wiary, wielbiącego Boga, który Go spotkał i rozmawiał z Nim jak się rozmawia z przyjacielem, doświadczył mocy Jego działania w swoim życiu.

Celem rekolekcji, jak i formacji w ciągu roku, jest doprowadzenie chrześcijanina do dojrzałego życia duchowego. Ks. Franciszek Blachnicki wskazał trzy etapy dochodzenia do dojrzałości chrześcijańskiej: ewangelizacja, katechumenat (deuterokatechumenat) oraz mistagogia i diakonia. Każdy z tych etapów jest bardzo ważny, żadnego nie można opuścić ani przeskoczyć. Warto o tym pamiętać przy wybieraniu i planowaniu rekolekcji.

Podstawą formacji w Domowym Kościele są rekolekcje 15-dniowe I, II i III stopnia, które wraz z 4-dniowymi ORAR-ami I i II stopnia tworzą formację podstawową, czyli fundament, na którym można budować dalsze elementy domu, coś, bez czego nie da się wzrastać w charyzmacie. Pierwszym etapem powinny być rekolekcje 15-dniowe I stopnia lub rekolekcje ewangelizacyjne, dopiero potem ORAR-y.

Po etapie formacji podstawowej następuje czas na formację permanentną, która jest jej pogłębieniem. Tutaj jest czas na rekolekcje tematyczne i specjalistyczne. Ważne, by rekolekcje na etapie formacji permanentnej pogłębiały duchowość małżeńską i rodzinną, by pomagały odkrywać charyzmat Ruchu.

Podsumowując można powiedzieć, że rekolekcje pozwalają posunąć się małymi lub większymi krokami dalej na drodze ku Bogu i ku ludziom.

Tekst w całości zaczerpnięty z Listu kręgu centralnego na rok formacyjny 2016/2017 „Radość rekolekcji”.

1. Rekolekcje w ramach formacji podstawowej:

Oaza Rodzin I stopnia (OR I st.)

15-dniowe rekolekcje wyjazdowe (+ dzień przyjazdu i dzień wyjazdu) mają charakter ewangelizacyjno-katechumenalny. Tematyka dotyczy fundamentów życia chrześcijańskiego (m.in. modlitwy, Słowa Bożego, sakramentów). Omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej, rodziny pojmowanej jako wspólnota i „domowy kościół” (m.in. dowartościowanie miłości małżeńskiej, sakrament małżeństwa, chrześcijańskie kierowanie płodnością, modlitwa małżonków i modlitwa rodzinna, wychowanie do miłości, atmosfera domu). Rekolekcje ukazują też drogę Domowego Kościoła i rolę wspólnoty w realizacji powyższych tematów.

Oaza Rodzin II stopnia (OR II st.)

15-dniowe rekolekcje wyjazdowe (+ dzień przyjazdu i dzień wyjazdu) wprowadzają w biblijne podstawy chrześcijaństwa, w przeżycie spotkania z Bogiem w liturgii sakramentów, poprzez które Bóg uwalnia, wyprowadza nas z niewoli grzechów i daje udział w wolności i chwale dzieci Bożych. Ponadto wprowadzają rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej, m.in. ucząc jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak świętować w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy liturgiczne, np. Adwent czy okres Wielkiego Postu. II stopień to również czas pogłębienia zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.

Oaza Rodzin III stopnia (OR III st.)

15-dniowe rekolekcje wyjazdowe (+ dzień przyjazdu i dzień wyjazdu) ukazują rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty, a także realizowanie drogi do tej wspólnoty w małżeństwie. Program przewiduje codzienny dialog małżeński, który dotyka tematów przyświecających każdemu dniowi rekolekcji III stopnia. Pielgrzymuje się do kościołów stacyjnych, by tam sprawować Eucharystię. Organizowane są spotkania z ruchami kościelnymi i osobami różnych stanów, które odkryły swoje miejsce w Kościele i w świecie. Wiele czasu poświęca się modlitwie i spotkaniom w grupach (kręgach).

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia (ORAR I st.)

4-dniowe rekolekcje wyjazdowe pogłębiają rozumienie istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła. Rekolekcje są okazją do rozbudzenia życia modlitwy w żywym kontakcie ze Słowem Bożym oraz do doświadczenia braterskiej jedności i wspólnoty w Eucharystii i w całym życiu grupy rekolekcyjnej. Pokazują wizję Żywego Kościoła, wspólnoty skupionej wokół realizacji haseł: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura (każdy dzień omawia jedno hasło tematyczne).

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia (ORAR II st.)

4-dniowe rekolekcje wyjazdowe przygotowują małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów. Omawiane tematy skupiają się wokół: powołania jako człowieka i chrześcijanina do uczestnictwa w życiu Kościoła, powołania małżeńskiego, powołania do odpowiedzialności animatorskiej, postawy wewnętrznej animatora, zadań animatorskich oraz wskazówek dla prowadzących spotkania w ruchu. 

2. W ramach formacji permanentnej 

(po zakończeniu formacji podstawowej) zaleca się:

  • ciągłe pogłębianie formacji podstawowej,
  • udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK,
  • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe,
  • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii (ORD)
  • udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych