Fundusz rekolekcyjny

Zasady korzystania z funduszu rekolekcyjnego

1. Domowy Kościół w diecezji posiada fundusz rekolekcyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie rekolekcji dla małżeństw, które tego dofinansowania potrzebują.

2. Fundusz jest zasilany w następujący sposób:

  • zbiórka pieniędzy na Dniach Wspólnoty
  • różnego rodzaju kiermasze, aukcje itp
  • wpłaty od członków Domowego Kościoła, którzy mają możliwość złożyć ofiarę na ten cel
  • dofinansowanie przekazane z Kurii diecezjalnej
  • środki pozostałe z rozliczenia rekolekcji, które sami organizujemy

3. Małżeństwo, które znalazło rekolekcje, na które chciałoby pojechać, ale nie jest w stanie pokryć w całości kosztów rekolekcji, na specjalnym formularzu składa wniosek o dofinansowanie do rekolekcji najlepiej w formie maila (z załączonym wypełnionym formularzem) do pary rejonowej lub bezpośrednio do pary diecezjalnej (kontakty do par odpowiedzialnych za DK są naszej diecezjalnej stronie www.sosnowiec.oaza.pl).

4. W maju, najpóźniej w pierwszej połowie czerwca para diecezjalna w porozumieniu z parami rejonowymi przydziela dofinansowanie dla małżeństw, które złożyły prośby.

5. Zainteresowane małżeństwa są informowane o wysokości dofinansowania i prosimy Je wtedy o przysłanie kontaktu telefonicznego do organizatorów rekolekcji, na które się wybierają oraz danych do przelewu organizatorów tychże rekolekcji.

6. Po uprzedzeniu organizatorów, że nastąpi wpłata dofinansowania, przelewamy je na wskazane konto.

7. Na koniec sezonu rekolekcyjnego zbieramy informacje, czy dofinansowanie zostało wykorzystane.

8. Przygotowujemy rozliczenie funduszu rekolekcyjnego i przedstawiamy je w Kurii diecezjalnej.