Diakonia Modlitwy

Diakonia modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.

ks. Franciszek Blachnicki

Jeśli pragniesz rozwijać swoje życie modlitwy i modlić się w intencjach innych zapraszamy cię do DIAKONII MODLITWY.

Zapraszamy na nasze spotkania nie tylko członków diakonii – spotkanie modlitewne jest propozycją dla rodzin Domowego Kościoła oraz dla wszystkich oazowiczów po ONŻ II°, którzy pragną modlić się we wspólnocie. Można również nie będąc w diakonii, jako jej sympatyk, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.

Modlimy się codziennie wybraną godziną z Liturgii Godzin w intencjach stałych diakonii modlitwy oraz w intencjach nam polecanych. Modlimy się także w czasie rekolekcji za konkretnych uczestników i w ciągu roku za nasze wspólnoty.

Dwa razy w roku (najczęściej w czasie Adwentu oraz Wielkiego Postu) organizujemy Oazę Modlitwy, na którą zaproszeni są wszyscy, którzy pragną pogłębić swoje życie modlitwy i odnowić swoją relację z Bogiem.

POSŁUGA MODLITWY Intencje modlitewne można przekazywać nam w czasie wspólnych oazowych spotkań lub bezpośrednio do odpowiedzialnego naszej diakonii. Zachęcamy również szczególnie do przesyłania ich w wiadomości prywatnej poprzez nasz profil na Facebooku.

SPOTKANIA DIAKONII MODLITWY Spotykamy się raz w miesiącu w Jaworznie w ustaloną wcześniej niedzielę. Spotkania rozpoczynają się o godz. 15:00. W celu uzyskania dokładnego adresu oraz daty spotkania prosimy o kontakt mailowy lub przez stronę naszej diakonii na facebook’u. Plan naszego spotkania:

15:00 – Modlitwa wspólnotowa i dzielenie się Słowem Bożym 15:45 – Spotkanie formacyjne 16:30 – Spotkanie organizacyjne 17:00 – Zakończenie

ks. Wojciech Jarczyk

Moderator

Jakub Głaz

Odpowiedzialny