Diakonia Liturgiczna

Podstawą funkcjonowania Diakonii Liturgicznej jest umiłowanie liturgii jako źródła i szczytu życia Kościoła oraz pragnienie wcielania w życie siódmego Drogowskazów Nowego Człowieka.

Diakonia Liturgiczna Diecezji Sosnowieckiej spotyka się raz w miesiącu. W trakcie spotkań podejmujemy wspólną modlitwę brewiarzową, pogłębiamy naszą formację liturgiczną, zarówno na poziomie duchowym, jak i intelektualnym, oraz omawiamy sprawy bieżących – planujemy wykonanie powierzonych Diakonii zadań oraz debatujemy nad możliwością podjęcia nowych dzieł.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych, tak kobiety, jak i mężczyzn, którzy pragną pogłębić własną duchowość liturgiczną oraz włączyć się w dzieło rozwoju świadomości liturgicznej wśród członków Ruchu i wszystkich wiernych.

Wbrew pozorom, bycie członkiem Służby Liturgicznej nie jest wymagane do uczestnictwa w pracach Diakonii Liturgicznej.

ks. Łukasz Tkaczyk

Moderator

Michał Czyrnek

Odpowiedzialny